Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:
1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:
1) wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:
o w siedzibie Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu
o na stronie internetowej bip.pp1czaniec.porabka.pl  - wniosek o zapewnienie tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika (czy tutaj da się włożyć ten wniosek)
2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
o imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
o informację o tym co dana osoba chce załatwić w placówce przedszkola;
o przewidywany termin wizyty w placówce przedszkola;
o preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
o metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)
Zgłoszenie można przesłać:
o pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@czaniecprzedszkole1.eu
o lub na numer tel. 33 810 95 09
o listownie na adres Publiczne Przedszkole nr 1 w Czańcu, Ul. Królewska 16 43-354 Czaniec
o złożyć bezpośrednio w siedzibie Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu.
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Publicznego Przedszkola  nr 1 w Czańcu i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.